İsa dua etti - 2

İsa dua etti ve şükretti

Halk İsa'nın etrafında toplanmıştı. İsa aralarındaki hastaları iyileştirdi ve onlara Tanrı'nın Egemenliği hakkında konuştu. Vakit iyice geç olmuştu.
Öğrencileri İsa'ya gelip "Halkı salıver!" dediler.
“Çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz!”
İsa, “Onlara siz yiyecek verin” dedi.
Öğrencileriyse “Beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok” diye karşılık verdiler.
İsa öğrencilerine, “Halkı yaklaşık ellişer kişilik kümeler halinde yere oturtun” dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular.
İsa, beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti.
İsa ihtiyacımız olan her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyordu. O ihtiyaç anında, böylesi bir kalabalığı azıcık bir miktar yiyecekle doyurmanın imkansız olduğunun farkında olarak dua etti.
İsa elindeki ekmek ve balıklar için şükretti. Aynı zamanda herkese yetecek kadar yiyecek sağlaması için Tanrı'nın bir şeyler yapmasını bekliyordu.
Sen de İsa gibi dua et: Sana verdiği her iyi şey için Tanrı'ya şükret.
Yemeğe başlamadan önce sağladıkları için Tanrı'ya şükredebilirsin.
İsa gibi dua etmek, Tanrı'nın özel şeyler yapacağını beklemek anlamına da gelir. “Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” (Luka 1:37).
Tanrı mucizeler yapar! İsa dua ettikten sonra balıkla ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan on iki sepet dolusu toplandı.
Bütün bunlar gerçekten yaşanmıştır! İstersen anlatılanları Kutsal Kitabın İncil kısmındaki Luka müjdesinin 9. bölümündeki 11'den 17'ye kadar olan ayetlerde okuyabilirsin.
;
  
  
  

Başlangıca Geri Dön

Sonraki